Ułatwienia dostępu

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych specjalistów dołączyła Zuzanna Dados

(2024-05-23)

Z przyjemnością informujemy, że do grona naszych specjalistów dołączyła Zuzanna Dados – Psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy diagnosty w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, pracy w charakterze szkolnego psychologa oraz pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i dorosłych. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Zajmuje się indywidualną terapią młodzieży i dorosłych. Pracuje z pacjentami doświadczającymi zaburzeń lękowych, emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń nastroju i ADHD. Udziela pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Podchodzi indywidualnie do każdego Pacjenta. W pracy terapeutyczne wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz elementy Terapii Schematu. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.