Ułatwienia dostępu

Fundacja FLOW zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na 6 z plusem” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(2024-05-15)

Fundacja FLOW zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na 6 z plusem” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do udziału w projekcie zapraszamy:
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo),
– osoby zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu przewidziane są działania doradczo-szkoleniowe. Uczestnik/czka skorzysta z wsparcia z psychologiem, doradcą zawodowym, coachem-mentorem, weźmie udział w szkoleniu zawodowym (88h). Ponadto Uczestnicy/czki skorzystają ze wsparcia pośrednika pracy oraz 3-miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektu zapewniamy:
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe (1742 zł)
– materiały szkoleniowe

Biuro Projektu:
Ul. Szewska 6, 20-086 Lublin
Tel. 81 746 69 41, 515 968 868
https://fundacjaflow.viamed.pl/aktywni-na-6-z-plusem

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.04.2024r. do 31.10.2024r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.